Radio televizija Trstenik
Ekonomija

Iz Privredne komore

Pozivamo sve zainteresovane privrednike da daju predlog za plan upisa za školsku 2020/2021 g u skladu sa potrebama privrede i nedostajućim kadrovima u kompanijama i da dostave popunjenu Izjavu o  spremnosti poslodavca.

Predlog plana upisa mora biti zasnovan na realnim potrebama privrede.

Za uključivanje poslodavaca u dualni model obrazovanja za školsku 2020/2021. godinu prvi korak je popunjavanje Izjave o spremnosti poslodavca i dostavljanje popunjene i overene PKS RPK Kruševac  do 31. januara 2020. godine.

Izjava o nameri predstavlja osnov za donošenje odluke koji obrazovni profili će biti odobreni kojim školama, u kojim opštinama/gradovima, kao i o broju učenika koji će biti odobren za svaki obrazovni profil.

Ukoliko kompanija ne poseduje Potvrdu o ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad (za obrazovni profil za koji podnosi izjavu o spremnosti), potrebno je da uz izjavu priložite i popunjen, potpisan i pečatiran ZAHTEV ZA UTVRĐIVANjE ISPUNjENOSTI USLOVA ZA IZVOĐENjE UČENjA KROZ RAD.

U prilogu se nalazi Formular Izjave o spremnosti poslodavca  i uputstvo za popunjavanje Izjave.

Pozivamo sve zainteresovane privrednike da daju predlog za plan upisa za školsku 2020/2021 g u skladu sa potrebama privrede i nedostajućim kadrovima u kompanijama

i da dostave popunjenu Izjavu o nameri do 31.01.2020.g. elektronski na mejl: zora.mitrovic@pks.rs i aleksandra.aleksic@pks.rs i na adresu: Balkanska 63, 4 sprat 37000 Kruševac

Na bazi prikupljenih Izjava o spremnosti, Privredna komora Srbije formira Predlog o potrebama privrede za budućim kadrovima i dostavlja ga Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na osnovu koga se donosi odluka o strukturi upisa u srednje škole za dualni model obrazovanja – broju učenika i odeljenja za svaku opštinu i grad na teritoriji Republike Srbije.

Konačnu odluku Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneće objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole koji se očekuje krajem aprila 2020. godine.

Za pomoć u popunjavanju kontakt osobe u PKS RPK Kruševac su Zora Mitrović, stručni saradnik za edukaciju zora.mitrovic@pks.rs

037 418 520 i Aleksandra Aleksić, koordinator za industriju aleksandra.aleksic@pks.rs 037 418 522.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi omogućio bolji uvid u potrebe posetilaca. Ako nastavite dalje da koristite naš sajt, smatraćemo da ste saglasni sa ovim. Prihvatam Detaljnije