Radio televizija Trstenik
Ekonomija

НЕДЕЉНИ ПРЕГЛЕД САСТАНАКА ПКС-РПК


Понедељак 02. децембар

САСТАНАК
„Улагања у екологију“ 2. децембар 2019,10:00 часова, ПКС-РПК Ужице, Димитрија
Туцовића 52
Активност се односи на припрему пројеката за изградњу и реконструкцију канализационих
мрежа, постројења за прераду отпадних вода, изградњу регионалних депонија и изградњу примарне и секундарне водоводне мреже.  

Служба за односе са јавношћу ПКС
тел: 011 33 00 905
email: informisanje@pks.rs Контакт за учеснике:
Љиљана Пантелић
тел: : 031 51 34 83
email: ljiljana.pantelic@pks.rs    

СТРУЧНИ СКУП
„Управљање отпадним уљима у Републици Србији“ 2. децембар 2019, 12:00 часова, ПКС-РПК
Кикинда, Трг српских добровољаца 48
Привредна комора Србије у сарадњи са Министарством заштите животне средине Републике Србије организује радионицу која има за циљ да укаже на мере и могућности за управљање отпадом који настаје употребом уља и мазива.  

Служба за односе са јавношћу 
тел: 011 33 00 905 
email: informisanje@pks.rs
Контакт за учеснике:
Стојан Мијатовић
тел: : 023 043 80 80
email: stojan.mijatovic@pks.rs    

СЕДНИЦА
Седма седница Парламента привредника ПКС-Привредне коморе Београда 02. децембар 2019, 14:00 часова, ПКС-ПК Београд, Кнеза Милоша 12 
На седмој седници Парламента привредника ПКС-Привредне коморе Београд биће разматран план рада за 2020. годину.  

Служба за односе са јавношћу 
тел: 011 33 00 905 
email: informisanje@pks.rs Контакт за учеснике:
Наташа Поповић
тел: : 011 26 43 344
email: kabinetbg@pks.rs


Уторак 03. децембар

ФОРУМ
Пословни форум Србија – Белорусија   3. децембар 2019, 11:00 часова, Палата Србија, Булевар
Михајла Пупина 2, Београд
Државно привредна делегација Републике Белорусије боравиће у званичној посети Републици Србији у периоду од 2. до 4. децембра 2019. године. Делегацију ће предводити председник Републике Белорусије Александар Лукашенко. Пружајући допринос развоју привредне сарадње Србије и Белорусије, Привредна комора Србије у сарадњи са Белоруском трговинско-индустријском комором и Амбасадом Републике Белорусије у Београду, организује пословни форум.  

Служба за односе са јавношћу ПКС
тел: 011 33 00 905
email: informisanje@pks.rs Контакт за учеснике:
Јелена Иванковић
тел: : 011 41 49 614
email: jelena.ivankovic@pks.rs    

СЕМИНАР
Инфо дан „Start Up – Програм промоције предузетништва и самозапошљавања“ 3. децембар 2019,
12:00 часова, ПКС-РПК Ниш, Добричка 2
Циљ програма је подстицај развоја предузетништва кроз обједињену подршку за оснивање нових привредних субјеката и подстицај самозапошљавању у одговарајућем сегменту. Циљна група програма су почетници у пословању и привредни субјекти млађи од 24 месеца.  

Служба за односе са јавношћу ПКС
тел: 011 33 00 905
email: informisanje@pks.rs Контакт за учеснике:
Јелена Чворовић
тел: : 018 31 00 572
email: jelena.cvorovic@pks.rs    

СЕДНИЦА
Седница Парламента привредника ПКС-РПК Панчево 3. децембар 2019, 13:00 часова, ПКС-РПК
Панчево, Змај Јовина 1а
На седници ће бити усвојен Програм рада за 2020. годину док ће у другом делу бити додељене
годишње награде за посебан допринос развоју привреде региона и за успешне привреднике.   

Служба за односе са јавношћу ПКС 
тел: 011 33 00 905 
email: informisanje@pks.rs Контакт за учеснике:
Славица Лолић
тел: : 013/34-34-75
email: slavica.lolic@pks.rs
Четвртак 05. децембар

СЕМИНАР
Израда годишњег финансијског извештаја 5. дeцeмбaр 2019, 09:00 часова, ПКС-РПК Нoви Сaд,
Народног фронта 10
Обука је намењена запосленима у финансијама и рачуноводству који учествују у припреми, изради и анализи финансијских извештаја.  

Служба за односе са јавношћу ПКС
тел: 011 33 00 905
email: informisanje@pks.rs Контакт за учеснике:
Дaниjeлa Нишaвић
тел: : 021 48 020 85
email: danijela.nisavic@pks.rs    

СЕМИНАР
Подршка трговању кроз програм „Trade Ready“ 05. децембар 2019, 11:00 часова, Николе Тесле 1а,
Шабац 
Семинар је део активне пoдршке мaлим и срeдњим прeдузeћимa у Србиjи дa ojaчajу сoпствeнe кaпaцитeтe зa приступ финaнсиjским прoизвoдимa и пoслoвнoм сaвeтoвaњу у тргoвaњу, у циљу улaскa нa мeђунaрoднa тржиштa и oствaрeње  пoслoвнoг рaстa.

Служба за односе са јавношћу
тел: 011 33 00 905
email: informisanje@pks.rs Контакт за учеснике:
Дијана Јеремић
тел: : 014 51 03 44
email: dijana.jeremic@pks.rs
Петак 06. децембар

СТРУЧНИ СКУП
Представљање преговарачког поглавља 22 – регионална политика и координација структурних инструмената – могућности за привреду 6. децембар 2019, 11:00 часова, ПКС, Теразије 23, сала 1 
Привредна комора Србије у сарадњи са Министарством за европске интеграције уз подршку Европске мреже предузетништва организује представљање преговарачког поглавља 22 које се односи на регионалну политику и координацију структурних инструмената. 
Служба за односе са јавношћу
тел: 011 33 00 905
email: informisanje@pks.rs Контакт за учеснике:
Дина Тричковић
тел: : 011 33 00 928
email: dina.trickovic

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi omogućio bolji uvid u potrebe posetilaca. Ako nastavite dalje da koristite naš sajt, smatraćemo da ste saglasni sa ovim. Prihvatam Detaljnije