Radio televizija Trstenik
Ekonomija

PISA testiranje učenika

Međunarodni program procene učeničkih postignuća ili na engleskom Programme for International Student Assessment -skraćeno  PISA – je  istraživanje u oblasti obrazovanja na svetskom nivou. PISA testiranja učenika  organizuju se svake treće godine, u odredjenim školama u Srbiji. Osnovna škola „Dobrica Ćosić“ u Velikoj Drenovi deo je ovog sistema i ušli su u pripreme za predstojeće testiranje.

PISA Testovima se procenjuju znanja koja su učenici stekli tokom školovanja. Naglasak je na funkcionalnim znanjima, a svi zadaci koji se nalaze u testovima povezani su sa realnim situacijama u kojima se učenici mogu naći. Pismenost se ispituje u tri glavna domena: matematika, čitanje i prirodne nauke. Pored toga, testovi obuhvataju i pitanja kojima se procenjuju finansijska pismenost učenika i njihove globalne kompetencije.

Cilj PISA testiranja je da se zemljama učesnicama  omogući da donesu strateške odluke iz oblasti  obrazovanja na osnovu podataka o postignućima učenika i uslovima u kojima se oni školuju.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi omogućio bolji uvid u potrebe posetilaca. Ako nastavite dalje da koristite naš sajt, smatraćemo da ste saglasni sa ovim. Prihvatam Detaljnije